Góp ý bổ sung dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

24/05/2012 - 15:01

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào sáng ngày 21-5-2012. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre có 7/7 đại biểu tham dự. Trong phiên họp chiều ngày 22-5-2012, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số ý kiến còn khác nhau đối với dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đại biểu Trần Dương Tuấn - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu ý kiến qua các nội dung: đại biểu nhất trí với dự thảo Luật và Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và có ba ý kiến đóng góp thêm vào dự thảo luật, cụ thể là:

Vấn đề thứ nhất, đề nghị đưa thêm vào Điều 4 về phần giải thích từ ngữ, để giải thích hai cụm từ "khủng bố” và “tài trợ khủng bố". Bởi vì, hai cụm từ "khủng bố” và “tài trợ khủng bố" được sử dụng rất nhiều lần trong dự thảo Luật này nhưng chưa được giải thích; trong khi Luật Phòng, chống khủng bố chưa được ban hành thì việc giải thích hai cụm từ trên trong Điều 4 dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền là hết sức cần thiết để giúp người dân hiểu và thực hiện thống nhất khi Luật được ban hành.

Vấn đề thứ hai, tại các Điều 4, 22, 39 của dự thảo Luật có qui định các vấn đề liên quan tới tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động casino. Đại biểu cho rằng nếu hoạt động casino được hiểu là hoạt động đánh bạc thì cần phải xem xét pháp luật Việt Nam hiện nay có công nhận hoạt động đánh bạc là hợp pháp hay không, để cân nhắc qui định về hoạt động casino trong Luật này cho phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề thứ ba, tại Điều 33, 34 của dự thảo Luật qui định: đối tượng báo cáo được áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc khi các bên liên quan đến giao dịch thuộc danh sách đen và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đại biểu cho rằng, đó là các quy định như các quyền của các đối tượng báo cáo và các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Tuy nhiên, bên cạnh các quyền, Luật cần phải quy định rõ trách nhiệm rằng ai sẽ là người bồi thường thiệt hại, mức bồi thường, thời gian bồi thường như thế nào trong trường hợp việc trì hoãn, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tài sản được thực hiện nhưng không chứng minh được tội phạm rửa tiền. Bởi vì, việc không thanh toán, không chuyển tiền các lý do trì hoãn nêu trên rất có thể gây thiệt hại cho khách hàng. Mặt khác, cũng cần quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân để phòng ngừa trường hợp lấy lý do trì hoãn để chiếm dụng vốn. Do vậy, Luật cần quy định thêm trách nhiệm của đối tượng báo cáo tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Nguyễn Văn Tân (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN