Hỏi - đáp

21/07/2010 - 08:54

Người lao động: Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm về cơ khí, hiện có 180 lao động. Như vậy có bắt buộc phải có cán bộ làm công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) hay không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục II Thông tư Liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh tùy mức độ nguy hiểm của nghề, số lượng lao động, địa bàn phân tán hoặc tập trung, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tổ chức phòng, ban hoặc cử cán bộ làm công tác BHLĐ, nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu như sau:
+ Các DN có dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất 1 cán bộ bán chuyên trách làm công tác BHLĐ.
+ Các DN có từ 300 đến dưới 1.000 lao động thì phải bố trí ít nhất 1 cán bộ chuyên trách làm công tác BHLĐ.
+ Các DN có 1.000 lao động trở lên thì phải bố trí ít nhất 2 cán bộ chuyên trách BHLĐ hoặc tổ chức phòng hoặc ban BHLĐ riêng để việc chỉ đạo của NSDLĐ được nhanh chóng, hiệu quả.
Các tổng công ty Nhà nước quản lý nhiều DN có yếu tố độc hại, nguy hiểm phải tổ chức phòng hoặc ban BHLĐ. Cán bộ làm công tác BHLĐ cần được chọn từ những cán bộ có hiểu biết về kỹ thuật và thực tiễn sản xuất và phải được đào tạo chuyên môn và bố trí ổn định để đi sâu vào nghiệp vụ công tác BHLĐ. Ở các DN không thành lập phòng hoặc ban BHLĐ riêng thì cán bộ làm công tác BHLĐ có thể sinh hoạt ở phòng kỹ thuật hoặc phòng tổ chức lao động nhưng phải được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của NSDLĐ.
Đối chiếu với các quy định trên, có thể xác định lao động ở công ty bạn thuộc trường hợp thứ nhất cần bố trí ít nhất 1 cán bộ bán chuyên trách làm công tác BHLĐ cho đúng quy định.

Khánh Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN