Hỏi đáp công đoàn

03/02/2010 - 08:23

Hỏi: Đình công được qui định cụ thể trong những văn bản nào?

Trả lời: -Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2006 đã qui định việc đình công tại chương XIV, mục IV từ điều 172 đến điều 179, bao gồm những nội dung sau: định nghĩa về đình công, tổ chức có thẩm quyền đứng ra tổ chức đình công; các chủ trương tiến hành đình công, quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia  và liên quan đến đình công, thẩm quyền quyết định việc đình công, hoãn đình công, thẩm quyền quyết định tính hợp pháp của đình công.

- Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng tranh chấp lao động dẫn tới đình công.

- Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật lao động, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương theo qui định của pháp luật đối với các cuộc đình công của công nhân lao động xảy ra không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn, từ đó đề ra những biện pháp thiết thực để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới nhằm hạn chế tranh chấp lao động, dẫn tới đình công bất hợp pháp…

Ban CSKT&XH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN