Hỏi đáp về bầu cử đại biểu HĐND

04/05/2011 - 08:16

Hỏi: Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc?

Trả lời: Theo Điều 55 Luật Bầu cử HĐND năm 2003 quy định:

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố có người ứng cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu.

Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

 

Hỏi: Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 76 và Điều 77 Luật Bầu cử HĐND năm 2003 quy định những hành vi sau sẽ bị xử lý:

Người dùng các thủ đoạn lừa gạt, gian lận, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử đại biểu HĐND của công dân; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác làm sai lệch kết quả bầu cử, thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mọi người có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật trong bầu cử đại biểu HĐND.

Người cản trở hoặc trả thù người tố cáo thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN