Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

08/05/2011 - 16:07

Hỏi: Cử tri đã được ghi tên vào danh sách cử tri có quyền bầu cử ở nơi khác không?

Trả lời: Thông thường, mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở một nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi mới đến. Khi cấp giấy chứng nhận, UBND phải ghi ngay vào danh sách bên cạnh tên cử tri “Đi bỏ phiếu nơi khác”.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN