Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

10/05/2011 - 16:32

Hỏi: Trình tự bầu cử được thực hiện ra sao?

Trả lời:

Việc bầu cử được thực hiện theo trình tự như sau:

- Về thời gian bỏ phiếu: Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá mười giờ đêm.

- Trước khi bỏ phiếu, tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

- Về cách thức bỏ phiếu:

+ Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và từng phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cho mỗi cấp Hội đồng Nhân dân.

+ Cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bầu; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

+ Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì cử tri có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

+ Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu.

+ Khi cử tri viết phiếu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

+ Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

+ Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

+ Mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu; không được tuyên truyền vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN