Hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 11-2023

30/11/2023 - 12:18

BDK.VN - Ngày 30-11-2023, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng11-2023.

Phát biểu của đại biểu.

Phát biểu của đại biểu.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin với các đại biểu về những vấn đề, sự kiện trong nước, quốc tế được dư luận quan tâm; việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn; tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về triển khai, thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2023; phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân; công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn; dư luận trong Nhân dân về tình hình rác thải, môi trường; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Trong đó, đáng chú ý là dư luận đồng tình việc tỉnh triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, các dự án này sẽ góp phần quan trọng, tạo đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dư luận người dân rất phấn khởi khi một số công trình thủy lợi đã được hoàn thành góp phần quan trọng phục vụ sản xuất, nhất là trong thời điểm mực nước sông dâng cao và phòng chống hạn mặn trong thời gian tới; dư luận qua báo chí trong và ngoài tỉnh, các trang mạng xã hội viết về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong tháng qua, các cơ quan báo, đài trong tỉnh, đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các cơ quan báo đài trung ương, ngoài tỉnh tăng cường tin, bài đa dạng hình thức, thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ kỷ niệm trong tháng; kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến tháng 11-2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô.

Phát biểu kết luận hội nghị của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô lưu ý các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về triển khai, thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2023; phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương diễn ra trong tháng 12-2023; phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới; kết quả 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Dư luận trong Nhân dân về tình hình rác thải, vận hành các bãi rác trên toàn tỉnh, nhất là tình hình bãi rác An Hiệp (Ba Tri); Hữu Định (Châu Thành); Phú Hưng (TP. Bến Tre)…

Căn cứ những nội dung đã được phản ánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô đề nghị các cấp, các ngành chức năng liên quan chỉ đạo giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm tại đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo kết quả bằng văn bản hoặc phản ánh trực tiếp tại hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Đối với dư luận và tình hình cụ thể ở các địa phương đề nghị các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời để ổn định tình hình, tránh để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

                                                                      Tin, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN