Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

24/11/2020 - 13:26

BDK.VN - Ngày 24-11-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Cùng chủ trì hội nghị có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Tại điểm cầu Bến Tre Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì.

Quang cảnh điểm cầu Bến Tre tham dự hội nghị.

Quang cảnh điểm cầu Bến Tre tham dự hội nghị.

Theo Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực; cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng.

Công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn, bước đầu áp dụng khoa học công nghệ vào công tác truyền thông để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Vai trò củ̉a pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Từ đó, nhận thức pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật làm bệ đỡ cho đất nước phát triển. Đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị: Tiếp tục quán triệt kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và thể chế hóa thành các quy định pháp luật. Bộ Tư pháp, ngành tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò nhạc trưởng trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ, chủ động, có trách nhiệm với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội để nâng cao hơn nữa tính dự báo và chất lượng công việc lập pháp, lập quy. Tiếp tục đổi mới quy trình, hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng pháp luật, phối hợp hiệu quả với các cơ quan được giao lấy ý kiến.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, có chế tài nghiêm minh. Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự án luật về tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN