Huyện ủy Thạnh Phú triển khai công tác diễn tập năm 2021

02/06/2021 - 12:48

BDK.VN - Ngày 2-6-2021, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác diễn tập năm 2021. Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê; Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện tổ chức diễn tập chiến phòng thủ tại 4 xã và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại 2 xã. Dự kiến công tác diễn tập sẽ thực hiện trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

Về diễn tập phòng thủ, 2 xã Phú Khánh và Giao Thạnh diễn tập theo phương án A2; xã Thạnh Phong diễn tập theo phương án A3; xã Đại Điền diễn tập theo phương án A4.

Đối với diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huyện sẽ tổ chức diễn tập tại 2 xã An Điền và Phú Khánh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê yêu cầu: Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, các ngành, địa phương triển khai công tác diễn tập đi đôi với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra từng địa phương có kế hoạch diễn tập trong năm, đảm bảo công tác diễn tập được thực hiện đúng nội dung, có chất lượng. Các địa phương bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch diễn tập; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác diễn tập; trước khi diễn tập, cần tập trung công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin về việc diễn tập ở địa phương…

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN