Khẩn trương triển khai Nghị định số 69/NĐ-CP về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

20/09/2009 - 14:34

Nhằm tổ chức tốt việc thi hành Nghị định 69/NĐ – CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) vừa có Công văn gửi các địa phương về việc Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 69/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền và phân cấp đã được quy định trong Nghị định 69/NĐ-CP, nhất là các văn bản hướng dẫn nêu tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Bên cạnh đó, tổ chức, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 69 đến các Sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, UBND các cấp, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống Tổ chức phát triển quỹ đất; bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để các Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 35 của Nghị định 69 và việc xây dựng bảng giá đất năm 2010 theo Văn bản số 3371/BTNMT – TCQLĐĐ.

Đối với vùng giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành phố và vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi xây dựng Bảng giá đất hàng năm các địa phương cần xem xét, điều chỉnh giá đất để không xảy ra chênh lệch lớn về giá đất gữa các địa phương, có thể làm phát sinh khiếu kiện gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Nghị định cung nêu rõ , trong kế hoạch năm 2010, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải dành từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại điều 34 của Nghị định 69.

Bộ TN&MT giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh, TP tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện Nghị định 69/NĐ-CP./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích