Khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng

14/05/2013 - 16:45

Nội dung này được quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP do Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 6-5-2011, có hiệu lực kể từ ngày 20-6-2011.

Thông tư này được áp dụng đối với: cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Có 4 hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban ngành đoàn thể Trung ương, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương (Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố), Chủ tịch UBND cấp huyện, xã…

Huân chương Dũng cảm được thưởng 30 lần mức lương tối thiểu chung; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thưởng 20 lần mức lương tối thiểu chung; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được thưởng 10 lần mức lương tối thiểu chung; Giấy khen được thưởng 3 lần mức lương tối thiểu chung.

Tại Bến Tre, Thông tư này vừa được UBND tỉnh áp dụng để khen thưởng ông Phạm Văn Nhì, ngụ tại ấp Rạch Gừa - xã Phú Long (Bình Đại), với thành tích tích cực đấu tranh tố giác hành vi tham nhũng (số tiền 10,5 triệu đồng).

Đ.C

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN