Kiểm tra chấn chỉnh việc quản lý đất bãi bồi

14/07/2009 - 09:08

Theo thống kê, hiện nay tồn tỉnh có trên 8.867 ha đất cồn, đất bãi bồi ven sông, biển mới hình thành. Trong đó, đất đã giao cho hộ gia đình là 859 ha, hộ cá nhân tự bao chiếm 385 ha, UBND các xã quản lý 1.732 ha, các cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế thuê 5.890 ha. Hai xã Thạnh Hải, Thạnh Phong có bãi bồi ven biển lớn nhất với diện tích 1.990 ha. Thạnh Phú cũng là huyện có diện tích đất bãi bồi mới lớn nhất, chiếm 30% tổng diện tích toàn tỉnh.

Đây là nguồn tài nguyên đất đai khá lớn, có giá trị cao trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống dân cư. Thời gian qua, ngành chức năng và một số địa phương tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả đất bãi bồi. Tuy nhiên, một số nơi cũng còn tình trạng dân tự bao chiếm (trên 385 ha). Để khắc phục tình trạng trên, ngành tài nguyên và mơi trường cùng một số địa phương đang kiểm tra thống kê, chấn chỉnh để có kế hoạch  tổ chức quản lý hiệu quả hơn.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN