Luật Cán bộ công chức có hiệu lực thi hành

01/01/2010 - 07:32

Ngày 31-12-2009, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức lớp tập huấn Luật Cán bộ, công chức cho hơn 40 chủ tịch và phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Theo đó, Luật Cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010.

Luật bao gồm: các quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, nghĩa vụ, quyền, đạo đức của cán bộ, công chức và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ; những việc cán bộ, công chức không được làm, thanh tra công vụ, khen thưởng và xử lý các vi phạm của công chức trong hoạt động công vụ. Đối tượng áp dụng luật là các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

 

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN