Lực lượng vũ trang luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng

02/09/2022 - 10:28

BDK.VN - Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nước Việt Nam đã là một nước độc lập, có chủ quyền, nhân dân Việt Nam đã thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Ở Bến Tre, nhân dân luôn vững lòng tin Đảng, tin cách mạng. Điều đó khẳng định qua cuộc Đồng khởi ngày 17-1-1960, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, làm tiền đề cho phong trào đấu tranh vũ trang của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Khung diễn tập xử lý tình hình bắt cóc con tin, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022. Ảnh: Quốc Hùng

Khung diễn tập xử lý tình hình bắt cóc con tin, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022. Ảnh: Quốc Hùng

Giáo dục tuyền thống lịch sử

Những năm qua, tỉnh nhà không ngừng phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và được nâng lên, nhiều công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh được đưa vào sử dụng đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực học tập chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững trận địa tư tưởng, xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem phim tài liệu “Cuộc cách mạng Tháng Tám”; tuyên truyền đề cương thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ; viết tin bài chia sẻ thông qua mạng xã hội, bản tin Chiến sĩ Bến Tre.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức sinh hoạt chính trị, họp mặt kỷ niệm, trang trí panô, khẩu hiệu, hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao, thăm tặng quà gia đình chính sách, tham quan nhà truyền thống, thư viện… nhằm tuyên truyền diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kịp thời định hướng đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh, xứng đáng là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Khung tập tiêu diệt khủng bố trên sông trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022. Ảnh: Q. Hùng

Khung tập tiêu diệt khủng bố trên sông trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022. Ảnh: Q. Hùng

Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ xây dựng ý chí quyết tâm, trách nhiệm, tự trọng, chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật, điều lệnh, điều lệ, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng trong toàn lực lượng vũ trang.

Quán triệt sâu sắc những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vận dụng một cách năng động, sáng tạo những chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân, chấp hành quy định đơn vị, kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật thông thường, không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức có chất lượng Hội thi cán bộ năm 2022; Hội thao Dân quân tự vệ kết hợp Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022; Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang cấp huyện và Trung đoàn giai đoạn 2017-2022. Đồng thời, rà soát lại các mặt công tác, nhất là các mặt chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, đảm bảo đến cuối tháng 10-2022, tất cả các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra.

Đại tá Lê Văn Hùng

 Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN