Lưu ý xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

26/06/2010 - 08:58
BCĐ.PCTN tỉnh thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: H.Đ

Ngày 22-6-2010, ông Nguyễn Thái Xây-Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng (BCĐ.PCTN tỉnh) đã chủ trì cuộc họp với các thành viên BCĐ.PCTN, sơ kết công tác PCTN, lãng phí 6 tháng đầu năm 2010 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN, lãng phí được BCĐ chú trọng tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp đến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân bằng nhiều hình thức, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; toàn tỉnh mở 327 lớp tập huấn với sự tham gia của 3.181 cán bộ chủ chốt, 12.155 công chức, viên chức, hơn 4.000 quần chúng… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh PCTN, lãng phí; đã có nhiều gương CBCC và CB chiến sĩ lực lượng công an không nhận hối lộ.
Công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: tăng cường quản lý thanh toán vốn tạm ứng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng vốn nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, kê khai, minh bạch tài sản; chuyển đổi vị trí công tác của CBCC… được thực hiện triệt để trong các cơ quan, đơn vị. Công tác triển khai kế hoạch PCTN, lãng phí đến năm 2010 và chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 được các ngành, các cấp thực hiện nghiêm… Đến nay, có 9/9 huyện, thành phố và 6 sở, ngành thành lập BCĐ.PCTN tại cơ quan, địa phương.
Về kết quả thanh tra, xử lý tham nhũng, ngành Thanh tra đã kết thúc 42/55 cuộc thanh, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, tài sản; quản lý sử dụng đất, xây dựng cơ bản; chính sách, pháp luật về thuế, chính sách xã hội. Cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm về kinh tế 1,86 tỷ đồng, 1.802m2 đất; kiến nghị thu hồi 809 triệu đồng, 1.802m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính và kiểm điểm 8 tập thể và 22 cá nhân sai phạm. Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm tra, xác minh 6 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện năm 2009, 2 vụ năm 2010. Cơ quan chức năng đã tiến hành truy tố, xét xử sơ thẩm 2 vụ án tham nhũng (2 bị cáo)… 
BCĐ đã đề ra những công tác trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm: tiếp tục tăng cường tuyên truyền PCTN, lãng phí gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra ở nội bộ từng cơ quan, kiểm điểm công tác cải cách hành chính; tăng cường hoạt động thanh tra vào các lĩnh vực như quản lý ngân sách, đất đai, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh Nguyễn Thái Xây nhấn mạnh: “Hướng tới, BCĐ cần tập trung mạnh khâu tuyên truyền có chiều sâu, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong PCTN, lãng phí; thường xuyên kiểm tra nghiêm các đơn vị, địa phương về công tác PCTN, lãng phí, chú ý xử lý trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu nhân dân; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong PCTN”.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN