Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

01/03/2020 - 20:29

BDK - “Cần đủ về số lượng giám định viên chuyên trách và trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” là một trong những nội dung được đại biểu các ngành thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Ban chỉ đạo) tỉnh, diễn ra vào đầu năm 2020.

Đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H. Đức

Đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H. Đức

Năm 2019, công tác củng cố, hoàn thiện thể chế giám định tư pháp (GĐTP), kiện toàn các tổ chức GĐTP công lập trên địa bàn tỉnh được Ban Chỉ đạo tỉnh chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 94 giám định viên (GĐV) tư pháp và 13 người giám định theo vụ việc. Đội ngũ này cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và hiện đang làm việc trong các tổ chức GĐTP công lập hoặc các cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh (trong đó có một số GĐV đã nghỉ hưu, chuyển công tác).

Cơ quan GĐTP tỉnh đã giám định 1.184 vụ việc trong tổng số 1.758 vụ việc theo yêu cầu trưng cầu giám định của các cơ quan tố tụng. Công tác GĐTP đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hiệu quả cho hoạt động tố tụng. Kết luận giám định đảm bảo đáp ứng yêu cầu của quyết định trưng cầu. Số lượng GĐV tư pháp trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được về số lượng vụ việc trưng cầu và đang từng bước tiếp tục củng cố và phát triển để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, so với yêu cầu công việc thực tế thì biên chế đội ngũ GĐV tư pháp của tỉnh còn thiếu nhiều, đa số các ngành đều làm công tác kiêm nhiệm. Đội ngũ GĐV tỉnh còn thiếu GĐV chuyên trách trên lĩnh vực tài chính, khoáng sản, chưa có phương tiện để thực hiện hoạt động giám định về kim khí, đá quý.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về GĐTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao ý thức của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức và nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho GĐV tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giám định.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Minh Hiền - Phó trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cho rằng: Các ngành chức năng cần xem xét và có đề nghị bổ nhiệm GĐV chuyên trách ở các lĩnh vực về tài chính, khoáng sản, kim khí và đá quý. Đồng thời, tỉnh cần đầu tư trang thiết bị về kỹ thuật hình sự và phương tiện để giám định vàng bạc, đá quý.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN