Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu

28/05/2014 - 08:03

Vừa qua, UBND huyện Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của UBND huyện Ba Tri, trong thời gian qua, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong huyện đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chỉ đạo về tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với công tác quản lý ngành, đơn vị, địa phương, hầu hết người đứng đầu thực hiện tốt trách nhiệm, thể hiện qua việc xây dựng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; ban hành văn bản hành chính đúng thẩm quyền, đảm bảo công tác quản lý đi vào nề nếp, đúng kỷ cương pháp luật, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Việc quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phân công nhiệm vụ, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng, dân chủ, công khai minh bạch. Tuy nhiên, công tác này cũng còn một số hạn chế, như: việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chậm; công tác cải cách hành chính còn nhiều bất cập; đội ngũ cán bộ còn hụt hẫng về trình độ nhưng chậm được củng cố kiện toàn; việc bố trí cán bộ trái chuyên môn nghiệp vụ còn xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng lưu ý: Trong thời gian tới, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong quản lý điều hành; thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền trong thực thi công vụ; xây dựng, đào tạo, bố trí cán bộ đúng năng lực.

Minh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN