Ngày càng có nhiều người được trợ giúp pháp lý

02/11/2011 - 07:55

Theo số liệu thống kê năm 2011, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng so với năm 2010. Nguyên nhân do đối tượng trợ giúp pháp lý đã mở rộng đến người chưa thành niên, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và buôn bán người, phụ nữ ly hôn…

Cụ thể: đã tiến hành 486 vụ trợ giúp pháp lý, cho 492 người (năm 2010: 220 vụ, 225 người). Trong đó, tham gia tố tụng 134 vụ, hòa giải 37 vụ, thực hiện kiến nghị 2 vụ, đại diện ngoài tố tụng 4 vụ, tư vấn pháp luật 311 vụ. Trung tâm đã thực hiện 56 đợt TGPL lưu động, thu hút 2.244 người tham dự (đạt 140% kế hoạch năm 2011); cử đội ngũ trợ giúp viên, cộng tác viên tham gia 28 lượt sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho 928 người. Ngoài ra, Trung tâm còn tư vấn trực tiếp cho 1.339 người không thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý.

Kế hoạch năm 2012, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và UBND cấp xã thực hiện 40 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động ở các xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung gồm: báo cáo chuyên đề pháp luật, phát tờ gấp pháp luật, phổ biến cho người dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của pháp luật.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN