Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

09/01/2022 - 22:40

BDK - Anh Nguyễn Văn A có nhu cầu tư vấn: Tôi ly hôn với vợ năm 2016, vợ tôi nuôi con nhỏ 2 tuổi. Tôi trợ cấp nuôi con mỗi tháng 3,5 triệu đồng. Nay tôi bị thất nghiệp và không gửi tiền cấp dưỡng từ tháng 11-2021. Vợ cũ của tôi có đơn yêu cầu tiếp tục cấp dưỡng. Xin hỏi: Tôi phải làm sao vì hoàn cảnh kinh tế đang rất khó khăn?

Thắc mắc của anh được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: “1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi. 2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. 3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó”.

Mặt khác, Điều 83 Luật HN&GĐ quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: “1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình. 2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”.

Về mức cấp dưỡng nuôi con, Điều 116 Luật HN&GĐ quy định: Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi; việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Theo quy định tại Điều 117 Luật HN&GĐ về phương thức cấp dưỡng, có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc 1 lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Trường hợp của anh A, anh là người phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, hiện tại anh đang trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Do đó, căn cứ vào quy định tại Điều 117 Luật HN&GĐ thì anh có thể thỏa thuận lại với vợ cũ về việc tạm ngừng cấp dưỡng. Trường hợp không thể thỏa thuận được, anh có thể gửi đơn xin tạm ngừng cấp dưỡng đến tòa án. Tòa án sẽ xem xét hoàn cảnh thực tế của anh và quyết định việc tạm ngừng cấp dưỡng; khi anh có điều kiện kinh tế trở lại thì anh sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con.

Anh có thể liên hệ tòa án nơi các con và vợ cũ của anh đang sinh sống để được hướng dẫn cụ thể.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN