Người có thành tích xuất sắc được khen thưởng cao

24/05/2011 - 17:07

Ngày 6-5-2011, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20-6-2011. Theo đó, đối tượng thông tư này được áp dụng đối với: cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. 

Có 4 hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương (Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố), Chủ tịch UBND cấp huyện, xã…

Thông tư quy định tiêu chuẩn khen thưởng, mức khen thưởng cụ thể cho từng đối  tượng. Trong đó: Huân chương Dũng cảm được thưởng 30 lần mức lương tối thiểu chung; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thưởng 20 lần mức lương tối thiểu chung; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được thưởng 10 lần mức lương tối thiểu chung; Giấy khen được thưởng 3 lần mức lương tối thiểu chung.

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN