Người dân, doanh nghiệp có hài lòng với cải cách hành chính?

16/07/2010 - 09:19
Công khai thủ tục hành chính là một trong những nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành chính. Ảnh: PY

Những chỉ số thu thập được qua đợt phát phiếu lấy ý kiến gần đây cho thấy mức độ đạt được của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thật sự thuyết phục người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những việc làm được vẫn còn đó nhiều vấn đề mà các cơ quan hành chính nhà nước phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Người dân và doanh nghiệp là kênh thông tin rất quan trọng và không thể thiếu để đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước. Chính người dân và doanh nghiệp là những đối tượng trực tiếp đề ra yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và được cơ quan nhà nước đáp ứng các yêu cầu đó bằng kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong quá trình giải quyết thủ tục, họ cũng phải thực hiện  những nghĩa vụ như cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan và nộp lệ phí (nếu có). Thời gian qua, những rắc rối, phiền hà mà dư luận thường xuyên phản ánh hầu hết xảy ra trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa các bên khi giải quyết thủ tục hành chính.
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính (2001-2010) và 6 năm thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp để có cái nhìn khách quan hơn từ góc độ của “người đi làm thủ tục”. Việc phát phiếu lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 5 và 6 - 2010, tại một số cơ quan có lượng giao dịch hành chính nhiều như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp, UBND TP Bến Tre và một số xã, phường. Tổng số phiếu phát cho người dân là 183 phiếu và doanh nghiệp là 253 phiếu.
Kết quả tổng hợp phiếu cho thấy đa số ý kiến của người dân đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính ở địa phương nơi họ cư trú là tốt (67%), cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tốt (47%). Người dân cho rằng, sự thay đổi lớn nhất của chính quyền địa phương từ khi có chủ trương cải cách hành chính là có bộ phận một cửa (60%). Phần lớn ý kiến đánh giá thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh hơn thời gian niêm yết công khai (22%) và đúng thời gian niêm yết (61%). Bảng công khai thủ tục hành chính tại trụ sở các cơ quan đã có bước tiến bộ, rõ ràng, dễ hiểu hơn trước đây (76%). Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức làm hài lòng người dân (75%). Đối với doanh nghiệp, phần lớn đều xác định cải cách hành chính tại địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nên đây là vấn đề họ rất quan tâm. Doanh nghiệp đánh giá tốt việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (48%). Riêng đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp, 39% đánh giá tốt, 47% đánh giá khá. Các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đúng thời gian quy định (71%), thủ tục hành chính được công khai rõ ràng, dễ hiểu (68%).
Tuy nhiên, để xem xét vấn đề một cách toàn diện thì cũng cần phải chú ý đến những con số tương phản của các vấn đề được đặt ra. Đó là: 2% ý kiến của người dân đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính tại địa phương là kém. Thủ tục hành chính gây phiền hà nhất hiện nay đối với người dân là thủ tục về đất đai (54%) và xây dựng (26%). Thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhất là vay tiền từ ngân hàng (36%) và giải phóng mặt bằng (36%). 10% ý kiến người dân và 7% ý kiến doanh nghiệp, nhận xét thủ tục hành chính giải quyết chậm hơn thời gian đã công khai. 15% ý kiến người dân và 20% ý kiến doanh nghiệp đánh giá một số nội dung công khai thủ tục hành chính chưa rõ ràng. 2% ý kiến cho rằng thái độ phục vụ cán bộ, công chức gây phiền hà cho người dân.
Đề xuất những biện pháp để công tác cải cách hành chính đạt được hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, 48% người dân và 42% doanh nghiệp đề nghị thủ tục hành chính cần đơn giản, dễ hiểu hơn nữa.  40% người dân cho rằng họ cần được phổ biến các thủ tục hành chính. Nhiều doanh nghiệp có kiến nghị cải cách lề lối làm việc và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức: 22% doanh nghiệp đề nghị đổi mới phương pháp làm việc, cải thiện thái độ giao tiếp của cán bộ ở bộ phận một cửa. 54% cho rằng phải tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ, công chức.
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ giúp cho các cơ quan hành chính có dịp nhìn nhận lại những mặt làm được và những mặt còn hạn chế trong hoạt động. Từ đó đề ra những giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 nhằm mang lại kết quả thiết thực, nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Lê Duy (Sở Nội vụ)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN