Người làm chứng cho việc lập di chúc

03/05/2010 - 10:37

Hỏi: Anh rể tôi có ý định muốn lập di chúc và muốn nhờ người thân trong gia đình làm chứng việc lập di chúc. Có phải nhờ bất kỳ người nào làm chứng cũng được không?

(Võ Thị Quỳnh, xã Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre)

Trả lời: Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự (Điều 654 Bộ luật Dân sự).

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN