Nhiều hoạt động thiết thực qua 6 tháng đầu năm 2010

16/07/2010 - 08:39

Ngày 14-7-2010, tại hội trường Sở Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHPBGDPL)  nhằm đánh giá sơ kết hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm 2010 và triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL Nguyễn Quốc Bảo chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Hội đồng PHPBGDPL các cấp đã tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới do trung ương và địa phương ban hành đến người dân. Đặc biệt là những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và gần gũi với đời sống của người dân như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Đất đai; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy,… Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất đa dạng, thông qua phương tiện truyền thông, phát hành tài liệu tuyên truyền, trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật…Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan như: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 4 Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012; tiến tới tổng kết năm năm thực hiện Đề án thuộc Chương trình Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2005-2010.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN