Những giải pháp cho công tác cấp giấy CNQSD đất đến năm 2010

16/12/2008 - 09:18

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu đối với tất cả các loại đất vào năm 2010 và hoàn thành xây dựng hồ sơ địa chính phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu (đạt trên 90% diện tích cần cấp giấy) đối với tất cả các loại đất vào năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc chỉ đạo rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện ở địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó xác định rõ khối lượng và mục tiêu hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính trong từng tháng, quý và hàng năm đối với từng địa bàn cụ thể.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn bộ máy, bố trí đủ nhân lực và thiết bị kỹ thuật cần thiết (máy vi tính, máy in laze A3, máy photocopy, máy đo đạc) cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhằm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Đất đai… Đồng thời, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ địa chính và nhân viên Văn phòng đăng ký QSDĐ.

Bên cạnh đó phải chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa” đối với việc cấp GCNQSDĐ, không được yêu cầu người SDĐ nộp thêm các loại giấy tờ của hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ ngoài quy định, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN không quá thời hạn quy định…

Đối với các tổ chức đang sử dụng đất, cần kế thừa kết quả kiểm kê quỹ đất để thực hiện ngay việc cấp GCNQSD nhằm hoàn thành trước quý III năm 2009. Các trường hợp đang có tranh chấp, bị lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và lập phương án xử lý dứt điểm trong năm 2009.

Đối với các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất, cần chỉ đạo UBND cấp huyện, xã và hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tập trung lực lượng tổ chức thực hiện theo từng xã; chủ động đôn đốc và tổ chức cho tất cả mọi người đang sử dụng đất thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, không thụ động như hiện nay.

Đối với các địa phương có nông trường, lâm trường đang sử dụng đất chưa được cấp GCNQSDĐ, cần chỉ đạo hoàn thành dứt điểm việc rà soát, sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh ở địa phương… Phần diện tích dôi, dư sau khi sắp xếp lại cần được bàn giao ngay cho UBND huyện, xã nơi có đất để quản lý và thực hiện giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trong năm 2010 theo quy định của Luật Đất đai…

Văn Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN