Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

23/09/2022 - 17:40

BDK.VN - Ngày 23-9-2022, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh và đại diện các sở, ngành tỉnh tham dự.

Theo đánh giá của Bộ KH&CN, thời gian qua, thị trường KH&CN đã được hình thành, từng bước hoàn thiện và đạt được một số kết quả nhất định. Nguồn cung hàng hóa KH&CN từ các viện nghiên cứu, trường đại học tăng đáng kể. Nhu cầu, năng lực tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao và cải thiện.

Cả nước có trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại đã được hình thành, trong đó trên 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 1 sàn giao dịch vùng duyên hải Bắc Bộ, cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN và nền tảng dữ liệu, dịch vụ sở hữu công nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Công tác xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn và so với các thị trường khác, thị trường KH&CN còn chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc. Hành lang pháp lý và cơ chế tồn tại nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thậm chí mâu thuẫn. Các tổ chức trung gian thị trường KH&CN chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức dẫn đến vừa thiếu vừa yếu, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhân lực. Thị trường KH&CN Việt Nam chưa liên kết được với thị trường quốc tế…

Tại hội nghị, lãnh đạo các viện, trường, các doanh nghiệp và địa phương đã đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường KH&CN. Khẳng định thị trường KH&CN thực sự trở thành con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất thúc đẩy KH&CN thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo sức cạnh tranh vượt trội cho nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý việc xây dựng cơ chế chính sách dành cho thị trường KH&CN phải có ứng xử tương ứng phù hợp với đặc trưng của loại hình thị trường đặc thù này. KH&CN cần được ưu tiên đầu tư nhưng không thể nóng vội mà phải bình tĩnh, có bước đi phù hợp, có bản lĩnh để giải quyết những vấn đề phát sinh.

Phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập là nhiệm vụ có tính chất chiến lược, một giải pháp quan trọng có tính đột phá để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển thị trường KH&CN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Tin, ảnh: Thanh Đồng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN