Quy định mới về chế độ ưu đãi người có công

16/05/2013 - 13:36

Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù sẽ được trợ cấp hàng tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2013, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo Nghị định 31, từ ngày 1/6 tới, một số quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng sẽ có hiệu lực trong cuộc sống.

Ông Hoàng Công Thái, Cục trưởng Cục người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Nghị định 31 có một số điểm mới. Thứ nhất là đối tượng được bổ sung. Ví dụ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy trước kia chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần, nay được chuyển sang trợ cấp hàng tháng. Thứ 2 là chế độ điều dưỡng với người có công thì trước 5 năm mới được điều dưỡng một lần, nay là 2 năm một lần. Như vậy là tần suất đã được tăng lên. Mức điều đưỡng cho một đợt điều dưỡng trước là 1,5 triệu đồng, nay được điều chỉnh lên 2,2 triệu đồng.

Thứ 3 là đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm sức khỏe từ 81% trở lên được mức trợ cấp cho người phục vụ. Thứ 4 là bổ sung thêm 1 triệu người có công và thân nhân của họ được hưởng mức đóng bảo hiểm y tế. Ví dụ, người nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người nuôi dưỡng người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ không kể độ tuổi nào nếu như chưa có bảo hiểm y tế thì được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế.

Về mức trợ cấp, ông Hoàng Công Thái cho biết cũng có sự thay đổi. Đối với thân nhân của liệt sỹ, có mức trợ cấp của 1 liệt sỹ và mức trợ cấp cho thân nhân của 2 liệt sỹ và mức trợ cấp thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên. Ngoài mức trợ cấp đó, người già yếu, cô đơn không nơi nương tựa còn được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng.

Thứ 2 là đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, trước kia chỉ có 2 mức trợ cấp. Đó là mức trợ cấp cho người suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên và mức trợ cấp cho người 80% trở xuống. Bây giờ chia ra làm 4 mức trợ cấp: Người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% và mức thứ 4 là dành cho người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40%./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN