Quyền có tài sản riêng của con

27/06/2021 - 19:31

BDK - Ông Nguyễn Văn Tại có nhu cầu tư vấn: Tôi có con trai riêng đã gần 16 tuổi. Tôi muốn cho con tôi một số tài sản để làm của riêng có được không. Nếu được thì ai sẽ quản lý tài sản này. Con tôi có thể tự mình thực hiện các giao dịch dân sự về tài sản riêng được không?

Thắc mắc của ông được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Điều 92 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về quyền định đoạt: “Quyền  định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản”.

Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ) năm 2014 quy định về quyền có tài sản riêng của con:

“1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của luật này”.

Mặt khác, Điều 76 Luật HNGĐ quy định về quản lý tài sản riêng của con như sau:

- Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

- Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

- Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của BLDS; người tặng, cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 77 Luật HNGĐ quy định về định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự như sau:

“1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ”.

Như ông trình bày, theo quy định tại Điều 192 BLDS năm 2015 thì ông có quyền cho con ông một số tài sản để làm của riêng là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 75 Luật HNGĐ quy định về quyền có tài sản riêng của con. Con của ông đã hơn 15 tuổi, do vậy con ông có quyền tự quản lý tài sản hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Về thực hiện các giao dịch dân sự đối với tài sản riêng của con ông, được chia thành 2 trường hợp như sau:

+ Trường hợp tài sản của ông cho, tặng là động sản thì sẽ do con ông định đoạt. 

+ Trường hợp tài sản của ông cho, tặng là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của ông hoặc của người giám hộ (nếu có).

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN