Tấm gương chiến sĩ thi đua cơ sở

06/11/2015 - 07:18

Đại úy Trần Văn Triệu

Tác phong làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến” - đó là những nhận xét của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho Đại úy Trần Văn Triệu - Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Đại.

Tháng 7-2013, đang là Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, đồng chí được cấp trên điều động về Ban CHQS huyện Bình Đại với chức vụ là Trợ lý Tác huấn. Xuất phát từ cán bộ quản lý, huấn luyện chiến sĩ ở một đơn vị chủ lực của Quân khu 9, đồng chí Triệu được biên chế về làm công tác quân sự địa phương, trên cương vị mới, nhiệm vụ mới và trách nhiệm đặt ra nặng nề hơn, khó khăn hơn. Với tinh thần vượt khó, đồng chí đã tiếp cận với nhiệm vụ mới, tích cực tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng chí luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện về công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu… để góp phần cùng đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công việc và các hoạt động khác của đơn vị, đồng chí Triệu luôn chủ động xây dựng mối đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể cơ quan Quân sự huyện, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến. Bản thân đồng chí luôn nghiên cứu nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là các chỉ lệnh về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và học hỏi kinh nghiệm của các anh đi trước, từ đó tham mưu tốt cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện theo chức trách, nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, đồng chí rất sôi nổi trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tăng gia sản xuất của đơn vị.

Trước nhiệm vụ được chỉ huy giao, Đại úy Trần Văn Triệu tâm sự: “Là người cán bộ sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam, để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay, bản thân phải tích cực học tập, trau dồi kiến thức và năng lực công tác, để không bị lạc hậu về kiến thức, mai một về năng lực; đặc biệt là phải nâng cao được khả năng tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho người chỉ huy để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị”.

Từ những nỗ lực của bản thân trên cương vị công tác mới, với tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, trong năm 2014, Đại úy Trần Văn Triệu được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng với hình thức Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều giấy khen trong các phong trào thi đua đột kích của cấp trên và đơn vị phát động.

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN