Tăng 10% phụ cấp đối với cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

18/07/2011 - 07:45

Theo Nghị định số 57/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý sự nghiệp công lập) cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

Người làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập); sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), hoặc phụ cấp quân hàm. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Những trường hợp không được tính hưởng phụ cấp: thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định của Chính phủ; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; thời gian nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Khi thôi làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2011. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1-5-2011.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN