Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

15/01/2023 - 13:25

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuyên  truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín  của ngành chăn nuôi Việt  Nam, thông  tin  kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, heo) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị có  liên  quan và các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu,  bò, heo) trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại địa phương. Định kỳ vào ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Cục Chăn nuôi, Cục Thú y) để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Công an tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và chỉ đạo của trung ương, chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN