Tăng cường tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn

06/08/2020 - 19:59

BDK - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) vừa tham mưu Sở Y tế xây dựng kế hoạch với các giải pháp theo định kỳ hàng năm, 5 năm thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 về vấn đề quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số, đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng tự nhiên và thúc đẩy phân bổ dân số hợp lý.

Thời gian qua, chương trình dân số đã đạt được nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay đang tập trung vào các hoạt động thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, ưu tiên lựa chọn nội dung truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên; tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn do nhóm đối tượng này còn thiếu về kiến thức, kỹ năng sống. Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở Y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2020.

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn cho Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, công nhân khu công nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn ngành y tế.

Tổ chức tập huấn cho thành viên Câu lạc bộ tiền hôn nhân của các huyện, thành phố; thành viên Tổ tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn tại các khu công nghiệp về kiến thức và kỹ năng tư vấn các cặp nam nữ đăng ký kết hôn tham gia khám sức khỏe. Phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tỉnh sinh hoạt ngoại khóa về chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động mô hình Câu lạc bộ tiền hôn nhân và Tổ tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn giai đoạn 2011 - 2020 tại các huyện, thành phố. Triển khai hoạt động các mô hình nâng cao chất lượng dân số đến năm 2030.

Giám sát hoạt động khám sức sức khỏe trước kết hôn tại các cơ sở y tế công lập theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 7-1-2011 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới.

Với sự quyết tâm của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, góp phần thực hiện tốt các chi tiêu kế hoạch năm 2020 làm tiền đề thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch, mô hình dân số trong thời gian tới.

Đỗ Thị Kiên Trinh (Phó chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN