Tập huấn nội dung quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp và mức lương tối thiểu vùng

29/12/2010 - 08:31

Ngày 28-12-2010, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp và mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới cho đại diện 170 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề về:

giới thiệu chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; đối tượng, phạm vi, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 107/2010/NĐ-CP và Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29-10-2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê lao động.
Được biết, từ ngày 15 đến 24-12-2010, Sở đã tiến hành tổ chức tập huấn các nội dung trên cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của 9 huyện, thành phố Bến Tre.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN