Tháng 2-2022, ngành thanh tra tỉnh giải quyết 19 đơn của công dân

06/03/2022 - 18:19

BDK - Trong tháng 2-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 57 lượt công dân; trong đó tiếp thường xuyên 50 lượt người, lãnh đạo tiếp định kỳ 7 người.

Nội dung tiếp công dân gồm các khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa các công trình quốc lộ 57; dự án Đại lộ Đông Tây; đất rừng phòng hộ và đặc dụng. Trong đó, có một số khiếu nại về đất tập đoàn sản xuất, tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Cùng trong tháng, Thanh tra tỉnh đã thụ lý và giải quyết 19 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước các cấp (gồm 5 khiếu nại, 2 tố cáo và 12 kiến nghị, phản ánh).

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN