Thanh tra phát hiện sai phạm hơn 60 triệu đồng

27/11/2023 - 11:15

BDK.VN - Tháng 11-2023, ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 10 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai; đã kết thúc 8 cuộc, ban hành kết luận 5 cuộc.

Nội dung thanh tra về tài chính, ngân sách, tài sản; công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến việc san lắp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng giao thông nông thôn, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng…

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền 61,87 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 43,23 triệu đồng, chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 18,64 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tổ chức, 6 cá nhân. Trong tháng 11-2023, Thanh tra tỉnh cũng đã chuyển 1 vụ việc với 2 đối tượng liên quan sang Cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 175 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực về giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ. Cơ quan chức năng đã phát hiện 2 tổ chức và 3 cá nhân vi phạm; xử phạt hành chính với số tiền 20 triệu đồng.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN