Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 2,9 tỷ đồng

31/07/2023 - 16:57

BDK.VN - Trong tháng 7-2023, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 17 cuộc thanh tra; đã kết thúc 12 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 9 cuộc.

Nội dung thanh tra các vấn đề liên quan về tài chính, ngân sách, tài sản; việc chấp hành quy định pháp luật về giáo dục, chính sách pháp luật khác có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý; việc quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

Cơ quan thanh tra kết luận 5 đơn vị sai phạm về kinh tế, với số tiền 10,156 tỷ đồng. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 2,939 tỷ đồng, chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 7,217 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2 tổ chức và 9 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành tiến hành 210 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ... đối với 64 tổ chức, và 587 cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 16 tổ chức, 22 cá nhân vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành 38 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 206,2 triệu đồng, nhắc nhỡ 107 trường hợp, tước giấp phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN