Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 3 tỷ đồng

21/09/2023 - 21:11

BDK.VN - Tháng 9-2023, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 11 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực về kinh tế -xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai; đã kết thúc 4 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 2 cuộc.

Nội dung thanh tra: Về tài chính, ngân sách, tài sản; công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến việc san lắp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua thanh tra, đã phát hiện 1 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền 3,23 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 3,23 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 cá nhân vi phạm.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 162 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 58 tổ chức, 308 cá nhân. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ.

Cơ quan chức năng đã phát hiện 9 tổ chức, 11 cá nhân vi phạm. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 9,04 triệu đồng; ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 138 triệu đồng.

H. Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN