Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 800 triệu đồng

29/08/2023 - 15:50

Tháng 8-2023, Thanh tra tỉnh tiến hành 14 cuộc thanh tra lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai. Nội dung thanh tra về tài chính, ngân sách, tài sản; việc chấp hành quy định pháp luật về giáo dục, chính sách pháp luật khác có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến việc san lắp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

Cơ quan chức năng đã kết thúc 7 cuộc, ban hành kết luận 4 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 830,51 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 15,73 triệu đồng; đề nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót  814,78 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 5 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 181 cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc các lĩnh vực như: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ… Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 16 tổ chức, 22 cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 404 triệu đồng; ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 253,2 triệu đồng; nhắc nhở 155 trường hợp, tước giấp phép lái xe có thời hạn 7 trường hợp.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN