Thêm 12 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

25/09/2020 - 07:12

BDK - UBND tỉnh đã cho chủ trương bổ sung thêm 12 xã đủ điều kiện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021, theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả 12 xã đều cơ bản đạt từ 14 tiêu chí (TC) trở lên gồm: Phú An Hòa, Sơn Hòa, Tân Phú, Tam Phước, An Khánh, Long Định, Thành Thới B, Tân Hội, Tân Hào, Mỹ Thạnh, Phú Lễ và Phước Mỹ Trung.

Đoàn khảo sát tại Trường Mầm non Tân Hào (xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm).

Đoàn khảo sát tại Trường Mầm non Tân Hào (xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm).

Đến nay, có 89 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM; trong đó, có 49 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ công nhận thêm 6 xã. Hầu hết các xã đều đạt các TC như: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư - thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Nhóm TC chưa đạt ở các địa phương đều cần nguồn vốn đầu tư lớn: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Để hỗ trợ các xã sớm thực hiện hoàn thành 19 TC xã NTM trong năm 2021, đặc biệt là 3 TC như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh tiến hành khảo sát thực tế và thống nhất danh mục công trình cần đầu tư tại các địa phương, để trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

Theo ông Lê Văn Trung - Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, đây là đợt khảo sát rất quan trọng để các ngành tỉnh, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục cần đầu tư, qua đó hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM trong thời gian tới. Theo đó, lãnh đạo ở các địa phương đã rất quan tâm, chuẩn bị khá chu đáo các nội dung có liên quan, rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch; họp bàn thống nhất trước các công trình bức xúc, cần thiết phải xin đầu tư để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa tại địa phương; đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để các ngành huyện, tỉnh kịp thời hỗ trợ tháo gỡ.

Qua báo cáo của lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan của tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế các danh mục công trình cần xin chủ trương đầu tư để giúp địa phương thực hiện đạt chuẩn theo bộ TC quy định.

Ông Lê Văn Trung - Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết, việc khảo sát của sở, ngành liên quan chỉ là bước đầu để xác định danh mục công trình cần đầu tư. Để hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương cần sớm hoàn chỉnh các bước: rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng các công trình cho phù hợp; lấy ý kiến các hộ dân trong vùng dự án và có cam kết của từng hộ dân về việc giải phóng mặt bằng khi triển khai xây dựng công trình; những công trình do Nhà nước hoặc đơn vị tài trợ xây dựng, hiện nay cần phá dỡ để xây dựng lại đạt chuẩn theo quy định, địa phương cần lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ trước khi thực hiện. Sau khi hoàn chỉnh các nội dung trên, đề nghị UBND các huyện khái toán lại tổng mức đầu tư các công trình và khẩn trương trình lại danh mục về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

“Ban Quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia ở các xã cần xây dựng kế hoạch thực hiện các đầu công việc một cách cụ thể, có lộ trình thực hiện từng chỉ tiêu, TC rõ ràng, đặc biệt là các nội dung thực hiện những TC chưa đạt. Bên cạnh đó, Ban Quản lý xã cũng cần phân công cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm đối với từng chỉ tiêu, TC, trong đó tập trung vào những TC chưa đạt; quan tâm tuyên truyền, vận động người dân triển khai thực hiện các phần việc của hộ gia đình gắn với thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM”, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch -  đẹp”, ông Lê Văn Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN