Thời hạn giải quyết vụ án dân sự

19/11/2023 - 19:11

Ông N.V.T có nhu cầu tư vấn: Tôi là nguyên đơn trong vụ tranh chấp lối đi. Tôi đã gửi hồ sơ cho Tòa án nhân dân (TAND) huyện đã hơn 4 tháng nay nhưng vẫn chưa được mời để giải quyết vụ án. Xin hỏi: Thời hạn giải quyết vụ án dân sự là bao lâu; trường hợp của tôi phải làm sao?

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 thì thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 (những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án) và Điều 28 (những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của tòa án) của bộ luật này thì thời hạn là 4 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 (những tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án) và Điều 32 (những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền của tòa án) của bộ luật này thì thời hạn là 2 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do điều kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án TAND có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 2 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 1 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thời hạn xét xử một vụ án dân sự được tính từ thời điểm tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án chứ không tính từ ngày thời điểm người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết vụ án.

Theo quy định của pháp luật nêu trên thì thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án “Tranh chấp về lối đi” là 4 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý vụ án.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, nhiều TAND địa phương giải quyết vụ án còn kéo dài nhiều năm, phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án hoặc phải tạm ngưng phiên tòa nhiều lần, do phải thu thập thêm chứng cứ (đo đạc, thẩm định, định giá, trưng cầu giám định…). Vì vậy, không thể thực hiện đúng thời hạn quy định của BLTTDS. Ông có thể liên hệ với tòa án để nắm thêm thông tin xem tòa đã thụ lý vụ án hay chưa hoặc có cần bổ sung thêm hồ sơ gì hay không.

H. Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN