Thông báo cho thuê các quầy còn trống tại chợ Lạc Hồng thuộc Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương

19/01/2023 - 10:54

Thực hiện Kế hoạch số 571/KH-QLC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý chợ thành phố về việc khai thác và tổ chức di dời bố trí, sắp xếp lại các tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Bà Mụ vào chợ Lạc Hồng thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre phê duyệt tại công văn số 7525/UBND-KT ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Nay Ban Quản lý chợ thành phố Bến Tre xin thông báo cho thuê các quầy còn trống của các ngành hàng tại chợ Lạc Hồng như sau:

1. Số lượng quầy và ngành hàng cho thuê: 29 quầy.

- Ngành hàng rau - củ, hoa - quả 5 quầy gồm các quầy số: 118; 119; 121; 173; 174.

- Ngành hàng ăn uống 4 quầy gồm các quầy số: 09; 18; 19; 20.

- Ngành hàng khô - bún - mắm - tàu hủ 12 quầy gồm các quầy số: 21; 22; 23; 24; 25; 28; 27; 31; 32; 33; 34; 35.

- Ngành thịt gia súc 6 quầy gồm các quầy số: 42; 43; 44; 52; 53; 54.

- Ngành tạp hóa - nhôm nhựa - quần áo may sẵn 2 quầy gồm các quầy số: 104; 113.

2. Thời gian phát hành và nhận đơn: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê đến liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Quốc Tiến - Phụ trách chợ Cầu Bà Mụ tại Trạm gác chợ Cầu Bà Mụ. Thời gian liên hệ, nhận mẫu đơn và nộp lại đơn từ 7 giờ đến 11 giờ mỗi ngày, từ ngày ra thông báo và kết thúc nhận đơn lúc 11 giờ ngày 30-1-2023. (được xem qua vị trí thực tế đã được vẽ số trực tiếp trong khu vực nhà lồng chợ Lạc Hồng).

3. Giá cho thuê: Giá cho thuê 3.000 đồng/m2/ngày (trường hợp có 2 khách hàng cùng tham gia thuê 1 địa điểm, Ban Quản lý chợ sẽ tổ chức đấu giá thuê) và được ký hợp đồng với Ban Quản lý chợ ngay ngày bàn giao mặt bằng cho thuê và nộp tiền đặt trước bằng với giá trị 2 tháng cho thuê của mỗi quầy.

Ban Quản lý chợ TP. Bến Tre xin thông báo để khách hàng được biết. Muốn biết thêm chi tiết và khảo sát địa điểm thực tế xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý chợ, số điện thoại liên hệ: 0275.3827772 trong giờ hành chính.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN