Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm Quyết định 97

17/10/2009 - 16:23
Từ 15/9/2009, các tổ chức khoa học công nghệ đăng ký hoạt động theo 7 lĩnh vực đã được quy định tại Quyết định 97 - Ảnh minh họa

Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/7/2009 ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là rất cần thiết, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đã có hiệu lực thi hành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định này. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận sau khi chủ trì cuộc họp ngày 24/9 vừa qua, nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 97/2009/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 97).

Sau khi Quyết định 97 được ban hành ngày 24/7/2009, dư luận chung hoan nghênh việc ban hành Quyết định 97,  tuy nhiên cũng đã có một số ý kiến cho rằng việc ban hành Quyết định 97 là chậm và không tán thành, có ý kiến còn đề nghị hoãn thi hành Quyết định 97 vì cho rằng ban hành không đúng pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp lắng nghe và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, rà soát kỹ lại tính hợp hiến, hợp pháp và trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số 97.

Trên cơ sở thảo luận thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và sau khi báo cáo, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký văn bản khẳng định việc ban hành Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đúng pháp luật.

Khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, theo đúng Quyết định 97 và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, cần lưu ý việc tổ chức phổ biến, giới thiệu rộng rãi và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc sau khi ban hành Thông tư hướng dẫn này.

Thủ tướng cũng giao UBND TP. Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc IDS.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về việc chấm dứt hoạt động của IDS sau khi tổ chức này tự giải thể. 

Quyết định 97/2009/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/7/2009 ban hành danh mục gồm 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cụ thể là các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, cùng với việc cho phép cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thì việc Chính phủ ban hành danh mục các lĩnh vực hoạt động của tổ chức KHCN do cá nhân thành lập là có căn cứ pháp lý và cần thiết để điều chỉnh công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết thêm, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 97, "trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan định kỳ nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ".

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN