Thừa kế di sản trong trường hợp vợ chồng chết cùng một lúc

16/10/2009 - 13:25

Hỏi: Vợ chồng bạn tôi cùng chết trong một tai nạn, tài sản để lại là một căn nhà. Bạn tôi không còn bà con thân thuộc. Vợ bạn tôi có người con riêng. Người con riêng nàỵ có được hưởng thừa kế cả căn nhà (nói trên), do vợ chồng bạn tôi cùng đứng tên không?
(Nguyễn Văn Bé, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre)

Trả lời: Theo qui định của Bộ Luật Dân sự (Điều 641): Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo qui định tại Điều 677 của Bộ luật này. Do vợ chồng bạn của ông đã chết cùng một thời điểm nên họ không được hưởng thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người sẽ do người thừa kế của người đó hưởng.
Trong trường hợp này, người con riêng của vợ bạn ông chỉ được thừa kế cả căn nhà, nếu bạn của ông có di chúc chỉ định cho người ấy được hưởng phần thừa kế nhà thuộc sở  hữu của ông. Tuy nhiên, nếu người con riêng này có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng bố dượng (bạn ông) thì vẫn được thừa kế theo pháp luật (được qui định tại Điều 679 Bộ Luật Dân sự) phần di sản của bạn ông.

PV.HĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích