Thường xuyên, liên tục thực hiện phòng chống tham nhũng

25/05/2011 - 15:20
Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền khẳng định Chính phủ Việt Nam đang chủ động, thực hiện PCTN thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp.

Đó là khẳng định của Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trong buổi đối thoại với các nhà tài trợ quốc tế về chủ đề “Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và khai thác khoáng sản” khai mạc sáng 25/5 tại Hà Nội.

Đối thoại về phòng chống tham nhũng (PCTN) là sự kiện định kỳ được tổ chức trước Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam (Hội nghị CG). Hoạt động này do Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức.

Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cho biết, giữa hai kỳ đối thoại lần thứ 8 và thứ 9 (từ tháng 11/2010 đến nay), công tác PCTN ở Việt Nam đã có nhiều tiến triển mới với việc xây dựng, hoàn thiện thể chế PCTN; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; hợp tác quốc tế về PCTN.

Đặc biệt vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN cũng được nâng cao.

Những tiến triển của PCTN trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai từ sau lần đối thoại lần thứ 8 đã có hiệu quả. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng…

Trong cuộc đối thoại lần này, nhiều diễn giả trong nước cũng như quốc tế đã đóng góp các giải pháp về PCTN trong lĩnh vực quản lý và khai thác khoáng sản.

Các ý kiến tập trung vào các giải pháp như hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về khoáng sản; xây dựng chiến lược khoáng sản để nâng cao tính khả thi của quy hoạch khoáng sản; đổi mới cơ chế bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động này; nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng thẩm định hồ sơ, giấy phép hoạt động, thực hiện các biện pháp giảm sản lượng khai thác một số loại khoáng sản…

Ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ, khẳng định Chính phủ Việt Nam đang chủ động thực hiện PCTN thường xuyên, liên tục và bằng nhiều biện pháp.

Một trong những trọng tâm của hoạt động PCTN là việc cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc công khai minh bạch thông tin, không những về xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng mà cả về việc thanh tra, kiểm tra những sai phạm… Qua đó, vai trò của xã hội được nâng cao trong việc tham gia vào hoạt động PCTN.

Ông Trần Văn Truyền khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe dư luận xã hội và luôn tạo điều kiện cho các đối tác tham gia hoạt động PCTN.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN