Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

14/05/2010 - 08:05

Sáng 13-5-2010, ông Võ Thanh Liêm-Phó Trưởng Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre (BCĐ.PCTN tỉnh) đã chủ trì hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (QGPCTN) đến năm 2020. Đại biểu dự hội nghị gồm thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị tỉnh, thường trực BCĐ.PCTN tỉnh, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và chủ tịch UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị đã triển khai các văn bản: Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12-5-2009 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược QGPCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện chiến lược này; Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22-1-2010 của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13-11-2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh  bạch tài sản, thu nhập; kế hoạch thực hiện Chiến lược QGPCTN, kế hoạch triển khai Chiến lược QGPCTN đến năm 2020 của UBND tỉnh Bến Tre.
Qua hội nghị này, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương sẽ tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch thực hiện Chiến lược QGPCTN đến năm 2020 của Chính phủ và của UBND tỉnh.

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN