Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

17/01/2023 - 18:02

BDK.VN - Ngày 17-1-2023, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2023.

Đại biểu thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp BPGDPL tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Năm 2022, công tác PBGDPL được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; góp phần quan trọng trong xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao.

Công tác phối hợp PBGDPL giữa các thành viên và Hội đồng Phối hợp PBGDPL 2 cấp (tỉnh và huyện) chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu công tác PBGDPL tại địa phương. Nội dung, hình thức PBGDPL phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng và bám sát với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung như: Những khó khăn, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nội dung cần tập trung sau kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và Ngày Pháp luật Việt Nam; công tác phối hợp giữa các thành viên hội đồng; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; công tác thực hiện các đề án tuyên truyền pháp luật; tuyên truyền pháp luật tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp…

Đại biểu cũng đề xuất nâng mức chi bồi dưỡng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở; tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; cấp phát tài liệu tuyên truyền cho cơ sở. 

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBCDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBCDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 6134/KH-UBND ngày 17-11-2020 của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án mới về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022 và 2023; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành; các chính sách có tác động lớn đến người dân và xã hội… nhằm nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong tỉnh đổi mới các hình thức tuyên truyền, PBGDPL. Trong đó chú trọng vận dụng đa dạng các hình thức PBGDPL hiệu quả, thiết thực đối với người dân, nhất là với các đối tượng đặc thù, các địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội và các địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản liên quan.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN