Triển khai Luật Tần số vô tuyến điện

22/07/2011 - 07:41

Ngày 21-7-2011, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị triển khai Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản có liên quan. Đến tham dự có ông Nguyễn Anh Thư - Cục phó Cục Tần số vô tuyến điện, kiêm Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp có quản lý, sử dụng hệ thống tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Tần số vô tuyến điện (VTĐ) là một phần không thể thiếu của thông tin vô tuyến. Nếu không có phổ tần số VTĐ thì không có hệ thống thông tin vô tuyến. Ngày nay, thông tin vô tuyến được sử dụng ngày càng nhiều, kéo theo việc sử dụng phổ tần số VTĐ ngày càng tăng. Tuy nhiên, phổ tần số VTĐ là nguồn tài nguyên hữu hạn, được xem là nguồn tài nguyên không nhìn thấy được. Việc sử dụng tần số VTĐ là một hình thức khai thác tài nguyên, Nhà nước quản lý chặt chẽ hoạt động này, nhằm bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chống can nhiễu có hại. Trong đó, việc Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội thông qua ngày 23-11-2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010 đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý Nhà nước về hoạt động sử dụng tần số VTĐ. Luật gồm 8 chương, 49 điều, quy định về quản lý, sử dụng tần số VTĐ, thiết bị VTĐ, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ VTĐ, tương thích điện từ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số VTĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tìm hiểu nội dung của Thông tư số 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2010. Thông tư gồm 5 chương, 40 điều, quy định về thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép; cho thuê, cho mượn thiết bị VTĐ đã được cấp giấy phép; sử dụng chung tần số VTĐ đối với một số trường hợp đặc biệt. Nghị định số 51 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2011, bãi bỏ Mục 3 Chương II Nghị định số 142/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. Nghị định gồm 4 chương 31 điều, quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tần số VTĐ, thiết bị VTĐ, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ VTĐ, tương thích điện từ. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số VTĐ là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số VTĐ mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN