Trưng cầu ý kiến đóng góp dự án Luật Thanh tra, Luật Viên chức, Luật Khoáng sản

22/09/2010 - 07:45

Ngày 17 và 20-9-2010, tại trụ sở làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp 3 dự án luật: Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Viên chức, Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Thanh tra, đại biểu đều đồng ý với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cần phải nâng cao địa vị pháp lý, vai trò, tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của hệ thống cơ quan thanh tra. Nhiều đại biểu lựa chọn phương án không thành lập thanh tra tổng cục, thanh tra cục thuộc bộ mà giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho chính cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp thực hiện (tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở). Các đại biểu đều cho rằng trong dự thảo luật lần này phải quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ và quyền hạn của ban thanh tra nhân dân (chương VI) để thật sự phát huy được hiệu quả công tác thanh tra.

Đối với dự án Luật Viên chức, đại biểu đóng góp nhiều ở những nội dung như: khái niệm viên chức (Điều 2), việc thành lập hội đồng quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 9), chuyển đổi giữa viên chức và công chức (Điều 59),… Các đại biểu cho rằng tùy theo tính chất, quy mô hoạt động của từng loại hình “đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ” mà quyết định có hay không thành lập hội đồng quản lý. Hầu hết, đại biểu đều thống nhất đồng ý công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được tham gia dự tuyển làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiều đại biểu băn khoăn về khoản thu mà địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết dựa theo tiêu chí nào (Điều 6). Một số đại biểu góp ý là chỉ nên để Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (Điều 82).

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN