Trường hợp được hoãn thi hành án dân sự

04/12/2022 - 20:18

Ông Nguyễn Thế Tài có nhu cầu tư vấn: Tôi là người được thi hành án (THA) trong một vụ kiện đòi tài sản tiền vay 600 triệu đồng với ông H. Tháng 4-2021, tôi đã làm đơn yêu cầu THA và được cơ quan thi hành án dân sự (THADS) huyện chấp nhận. Sau đó, cơ quan này ra quyết định hoãn THA do ông H không có tài sản để THA. Trong khi ông H có nhiều đất và tài sản là nhà và các con của ông đều có việc làm ổn định. Xin hỏi, trường hợp nào thì được hoãn THADS, tôi phải làm sao?

Thắc mắc của ông được luật sư Nguyễn Văn Tặng (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Luật THADS năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì việc hoãn THADS được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người phải THA bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án.

b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải THA hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải THA không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định.

c) Đương sự đồng ý hoãn THA; việc đồng ý hoãn THA phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn THA thì người phải THA không phải chịu lãi suất chậm THA, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác.

d) Tài sản để THA đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm.

đ) Việc THA đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan THADS theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 170 và khoản 2, Điều 179 của luật này.

e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 2 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận.

g) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ THA theo quy định tại Điều 54 của luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

h) Tài sản kê biên không bán được mà người được THA không nhận để THA theo quy định tại khoản 3, Điều 104 của luật này”.

Theo thông tin ông cung cấp, việc không có tài sản THA không thuộc trường hợp được hoãn THA. Do đó, ông có quyền khiếu nại đối với quyết định hoãn THA này và yêu cầu tiếp tục thi hành bản án.

Nếu ông cho rằng ông H có nhiều tài sản (đất, nhà), ông có quyền thu thập thông tin về tài sản của ông H và cung cấp cho chấp hành viên (cơ quan THADS) để xác minh, làm rõ. Trường hợp ông H có điều kiện THA, cơ quan THA tiến hành áp dụng các biện pháp cần thiết để THA (cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản…).

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN