Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố một số Luật

15/12/2010 - 14:59

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiêu lực thi hành từ ngày 1/7/2011…  

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Luật thuế bảo vệ môi trường gồm 4 chương 13 điều. Trong đó, quy định rõ nhóm các mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường như xăng dầu, than đá, túi ni lông, thuốc trừ cỏ, thuốc bảo quản lâm sản… Đây là những mặt hàng khi sử dụng sẽ có tác động xấu đến môi trường sinh thái. Luật cũng quy định đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, các căn cứ tính thuế bảo vệ tài nguyên môi trường…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) cũng như phù hợp với các luật liên quan, nâng cao yêu cầu quản lý của Nhà nước. Luật phân loại rõ nghiệp vụ bảo hiểm, về tái bảo hiểm bắt buộc, sửa đổi quy định về hình thức doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh chứng khoán bổ sung hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ cho công ty đại chúng, nhằm đảm bảo căn cứ pháp lý cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng việc chào bán ra công chúng. Luật cũng bổ sung trách nhiệm của tổ chức phát hành là công ty đại chúng phải thực hiện cam kết đưa chứng khoán chào bán vào thị trường giao dịch có tổ chức; bổ sung quy định về thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định giao dịch các loại chứng khoán khác, ngoài các giao dịch chứng khoán đủ điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán.

Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm 5 điều, quy định rõ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất cây trồng hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối. Nghị quyết cũng quy định đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; hạn mức giao đất nông nghiệp; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cũng như thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2020. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiêu lực thi hành từ ngày 1/7/2011; Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích