Về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

27/06/2010 - 16:53

UBND tỉnh có Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 3-6-2010 qui định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày (kể từ ngày ký) và được thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 17-12-2008.

Theo qui định chung, diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ lộ giới như sau: tại phường, đất ở là 36m2, đất nông nghiệp: 100m2 ; tại thị trấn, đất ở: 50m2, đất nông nghiệp: 200m2; tại các xã, đất ở: 70m2, đất nông nghiệp: 300m2 . Đối với diện tích đất ở, ngoài mức diện tích tối thiểu được qui định như trên, các thửa đất được phép tách thửa phải có chiều rộng, chiều sâu bằng hoặc lớn hơn 4m. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo qui hoạch được duyệt, diện tích tối thiểu thửa đất được xác định theo dự án và qui hoạch chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, việc tách hợp thửa được căn cứ vào dự án, phương án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Quyết định số 16 không áp dụng cho các trường hợp: Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc giảm diện tích do sạt lở tự nhiên; đất hiến, tặng cho Nhà nước để thực hiện dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, tình nghĩa; giao dịch về QSDĐ có tách thửa đã được công chứng, chứng thực hoặc được UBND cấp xã xác nhận trước ngày Quyết định số 26 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành; tách thửa theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai đã được UBND có thẩm quyền quyết định công nhận, thực hiện quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

Một số qui định cụ thể về áp dụng diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa:

- Thửa đất đang được sử dụng được hình thành trước ngày Quyết định số 26 có hiệu lực thi hành, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu đủ điều kiện theo qui định của luật đất đai.

- Thửa đất được hình thành do người sử dụng đất được tách ra từ thửa đất đang sử dụng, kể từ ngày quyết định số 26 có hiệu lực thi hành, có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê QSDĐ hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ.

- Người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và được cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

- Đối với đất nông nghiệp trong thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở, khi tách thửa cùng có hai mục đích sử dụng, thì diện tích đất ở phải theo qui định chung của Quyết định số 16; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất khi tách thửa không áp dụng theo mức qui định tại qui định chung của Quyết định số 16.

- Trường hợp thửa đất khi tách thửa để hình thành đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác vào điểm dân cư, lối đi riêng lẻ, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phê duyệt qui hoạch tổng mặt bằng.

- Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận, diện tích tối thiểu được phép tách thửa được tính theo diện tích tối thiểu của đất ở.

- Hồ sơ xin tách thửa đã nộp đầy đủ theo qui định tại văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh, huyện, thành phố trước ngày Quyết định 16 có hiệu lực, được giải quyết theo qui định của Quyết định số 26.

PV (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN